W i j n g a a r d   H e e s   F o t o a r c h i e f

Druivenstokken in het voorjaar van 2001

Foto's van de druivenstokken zoals deze er in het voorjaar van 2001 bij stonden.
klik op de foto's voor een vergroting
klik op de foto's voor een vergroting
Ons project voor 2003

Voor deze oogst van 2003 hebben we het volgende project gevonden; het is de opzet van een landbouwco÷peratie voor Roma in de omgeving van Razgrad in Bulgarije. De op te richten co÷peratie kan 100 ha. land van de overheid leasen, voor deze investering van fl.24000,- heeft men een beroep op de stichting Wilde Ganzen gedaan, uiteindelijk is het de bedoeling dat de straatarme Roma door de teelt van zonnebloemen, ma´s en bonen een eigen inkomen kunnen verdienen. Het is een klein onderdeel van een groot project, waarvan de bedoeling is dat de miljoenen Roma in Midden- en Oost-Europa de vicieuze cirkel van armoede, afhankelijkheid en sociale uitsluiting doorbreken. De stichting Wilde Ganzen zal zorg dragen, dat het geld ter plaatse goed besteed zal worden.

Ons project voor 2004

Het project voor 2004 was de bouw van een school en de aanleg van een watertank in Ghana. Lees hierover meer in onze maart 2003 nieuwsbrief

klik op de foto's voor een vergroting
klik op de foto's voor een vergroting
Het project van 2005

De opbrengst van de oogst 2003 was bestemd voor de opzet van een opleidingscentrum in Kopyl, Wit-Rusland voor (wees) kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperking, de stichting Belaris kan gaan beschikken over 46 ha. grond ter beschikking gesteld door de plaatselijke autoriteiten van dat district. De leerlingen moeten de theoretische kennis in de praktijk kunnen toepassen in een leerboerderij. De boerderij zal een gemengd bedrijf worden. De producten die worden verbouwd zullen gebruikt worden als aanvullende voeding (groenten fruit) voor de kinderen, andere producten zullen gebruikt worden als voer voor het vee. Naar verwachting zal er jaarlijks een winst zijn van 7.500,- euro. Voor de investering van 55.000,- euro heeft men een beroep op de stichting "Wilde Ganzen" gedaan.

Lees meer in onze mei 2004 nieuwsbrief
Het project van 2006

Het project van 2006 is in Nyabondo in het westen van Kenia nabij het Victoriameer.
De gehele opbrengst van de oogst 2004, gebotteld in juni 2005, is bestemd voor de uitbreiding van een tehuis voor kinderen die getroffen zijn door de ziekte polio. De kinderen worden intern opgenomen tot zij, eventueel in een rolstoel weer naar huis kunnen. De patiŰntjes van Nyabondo kunnen vaak moeilijk bewegen, na behandeling krijgen de kinderen krukken en beugels aangemeten en moeten zij revalideren. De instumenten worden in het centrum ( vaak van afvalmaterialen ) gemaakt. De kinderen gaan zoveelmogelijk naar de omliggende scholen. In Nyabondo zelf krijgen ze een technische, op hun problemen afgestemde, opleiding.

Lees meer in onze augustus 2005 nieuwsbrief
klik op de foto's voor een vergrotingklik op de foto's voor een vergrotingHet project van 2007

Het project voor de oogst 2005 gebotteld in 2006 was voor een geitenruilproject in Jamaica. Het binnenland van Jamaica biedt weinig mogelijkheden voor jeugd om een redelijk bestaan op te bouwen. Jongeren trekken dan ook vaak naar de stad, helaas zijn ook daar weinig ontplooiingsmogelijkheden en zo belanden vele jongeren in de criminaliteit, prostitutie etc. Om deze jongeren een alternatief te bieden gaat een stichting in samenwerking met deskundigen, een trainingsprogramma opzetten om te leren hoe een kudde geiten te hoeden, te voorzien van medische zorg etc. Na succesvolle afsluiting krijgen de jongeren een geit. De twee eerst geboren nakomelingen worden weer afgestaan aan de stichting, waardoor weer andere jongeren het programma kunnen volgen. De doelgroep bestaat uit 45 jongeren (waarvan 60% meisjes) uit de dorpen Bruntie, Salem en Fairfield.

Lees meer in onze informatiesbrief 2006
klik op de foto's voor een vergrotingHet project van 2008

Het project van 2008 was voor:
Landbouwonderwijs voor kinderen in Nepal.
Dit project heeft als doel om het onderwijs te verbeteren voor ca. 300 kinderen van 6 - 18 jaar van de lagere kasten, de Gurung etnische groep. Dit doel wil de organisatie bereiken door de volgende activiteiten uit te voeren. Trainen van onderwijzers in Manaslu school in Dumre en kinderinternaat in Yampaphant. Studeerruimte / bibliotheek verbeteren en aanschaf boeken voor kinderinternaat. Verbetering van speelveld en sportartikelen. Dierenstallen bouwen en aanschaf dieren ( 10 geiten, 2 buffaloes, 50 kippen, 10 konijnen, 3 koeien ) vijver graven met 5000 tilapia visjes, groentetuin bij school van 1000 m2 aanleggen voor en door de kinderen.

Verwachte resutaten:
15 onderwijzers getraind (2 x 10 dagen) 300 leerlingen verbeterd onderwijs. 20 ouders landbouwonderwijs (12 dagen per jaar ) 20 kinderen landbouwtraining ( wekelijks ) Voor bovenstaand project is ruim 11.000,-- euro nodig.

Lees meer in onze informatiebrief 2008/1
Het project van 2009

Het nieuwe project voor de oogst 2007 gebotteld in 2008 was voor:
Lager onderwijs voor kinderen in Cambodja.
Dit project heeft als doel de bouw van een tweeklassig stenen schooltje in Takeo ( Muen-Protsjan ) Cambodja. Onze kinderen en kleinkind - Janneke, Jan-Willem en Nikki - zijn dat project tegengekomen toen ze vorig jaar in Cambodja op vakantie waren. Ze kwamen thuis met enthousiaste verhalen en vroegen of het misschien mogelijk zou zijn de opbrengst van de oogst 2007 daaraan te besteden. Wij zouden daarmee akkoord gaan als de Stichting de Wilde Ganzen, het project mede zou ondersteunen. Er is een aanvraag ingediend met begroting van het desbetreffende project, na enige tijd kwam de goedkeuring. De Wilde Ganzen geven een premie van 70% boven op het bedrag dat binnenkomt aan verkoop van wijn door Fam. Hoenselaars, er zal dan voor het project ruim 12000,- euro beschikbaar komen. De Cambodja-Dutch organisation zal het project ter plaatse uitvoeren.

Lees meer in onze informatiebrief 2008/2
Kijk op de website van de Stichting Cambodia-Dutch voor meer infomatie over het project in Takeo.
klik op de foto's voor een vergroting